Rezultat alegeri Senat UBB

Colegii din Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai m-au ales între cei patru reprezentați ai lor în Senatul UBB - fapt pentru care îi rog public să accepte mulțumirile mele. Programul meu de candidat, depus odată cu restul documentelor necesare la Secretariatul Facultății, era și este următorul:

Mandatul pe care îl propun este unul în sprijinul reprezentativității, sustenabilității, predictibilității, sporirii eficienței, și căutării de resurse financiare suplimentare. Aceasta înseamnă că în opinia mea:

  • Un candidat trebuie să exprime în Senat puncte de vedere ale colegilor din facultate și departament – atât cele majoritare cât și cele punctuale sau minoritare, în manieră echilibrată și ignorând propriile sale interese sau prejudecăți individuale. În același timp are răspunderea de a înțelege că UBB este o reprezentantă a comunității locale, iar măsurile promovate de Senat, acolo unde este fezabil, trebuie să reflecte conexiunile dintre UBB și comunitate
  • Un candidat trebuie să sprijine și să propună măsuri de sporire sustenabilă a eficienței activității UBB, prin schimbări asumate și/sau asumabile cât mai aproape de consens, de către întreaga comunitate academică din UBB. Astfel de măsuri trebuie să conducă la creșterea impactului UBB în comunitate, înțeleasă la nivel social, economic și științific, atât local cât și prin conectare la mediul academic internațional
  • Un candidat trebuie să susțină predictibilitatea chiar și atunci când susține schimbarea, păstrând respectul pentru munca onestă a colegilor, astfel încât proiectele de cercetare, activitățile didactice și în general inițiativele academice de valoare să nu aibă de suferit din cauza unei nesiguranțe sau lipse de predictibilitate administrativ-regulamentară
  • Un candidat, în special din partea FCIC, trebuie să susțină sau să contribuie la dezvoltarea de inițiative de atragere sau de facilitare a atragerii finanțării pentru activitatea didactică și de cercetare, atât pe căile de bază („finanțarea instituțională”) cât și pe toate celelalte
  • Un candidat trebuie să înțeleagă atât responsabilitatea cât și limitările inerente unei poziții de membru al Senatului UBB. Funcțiile de reprezentare, inclusiv la acest nivel, sunt general privite ca „onorante”; ele au însă această reputație, și o pot păstra, numai datorită unei munci atente și a înțelegerii faptului că „funcția” este una de servitor al interesului comunității, nu de privilegiat, stăpân, sau profitor al ei. Un membru al Senatului trebuie să perceapă faptul că are dreptul la inițiativă, dar și răspunderea de a munci pentru a-și convinge colegii de validitatea acelei inițiative, și capacitatea de a accepta criticile, completările sau refuzurile bine justificate
  • Un candidat trebuie să încerce să contribuie la găsirea de modalități optime prin care prioritățile administrative ale Rectoratului să fie transpuse în, și susținute de, un sistem de regulamente și hotărâri care să servească în mod optim intereselor comunității academice a UBB
  • Un candidat trebuie să fie conștient de răspunderea de a fi membru al unei universități dintre cele mai vechi, mai mari, și mai prestigioase din această parte a Europei, și de faptul că un astfel de statut al universității nu se poate valida sau îmbunătăți decât înțelegându-i lipsurile și căutând să contribui la corectarea lucrurilor care, ca multe altele tocmai din această parte a Europei, pot fi corectate.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

...cu număr. 68.

Statul incompetent

Luați lumină și funie