Protest în numele minciunii

Sunteți chemați în stradă, iar eu insultat și amenințat, din cauza a "8 modificări [la Codul de procedura penala] care te vor afecta direct". În realitate, sunt 8 minciuni. Iată: "1. Procurorii NU MAI POT PUBLICA informatii despre dosarele aflate in faza de urmarire penala." În realitate nici după legea actuală procurorii nu pot publica astfel de informații, deoarece conform Codului de procedura penala "faza de urmărire penala este nepublica". E adevărat că sfidând legea procurorii dădeau comunicate detaliate cu fapte și acte din dosar, ca apoi să nu mai spună nimic despre achitări ori clasări - manipulând opinia publică. Așadar, acum s-a instituit la art. 4 din CPP ca "(3) În cursul urmăririi penale şi al judecării cauzei sunt interzise comunicările publice, declaraţiile publice precum şi furnizarea de alte informaţii, direct sau indirect, provenind de la autorităţi publice referitoare la faptele şi persoanele ce fac obiectul acestor proceduri. Persoanele din cadrul autoritatilor publice nu se pot referi la persoanele suspectate sau inculpate ca și cum acestea ar fi vinovate decât în cazul în care exista o hotărâre definitivă de condamnare cu privire la acele fapte." S-a introdus insa o EXCEPTIE, tocmai pentru a face posibila comunicarea publica acolo unde chiar e cazul: "(4) Prin excepție, în cursul urmării penale sau al judecăţii organele de urmărire penală sau instanţa de judecată pot comunica public date despre procedurile penale care se desfăşoară doar atunci când datele furnizate justifică un interes public prevăzut de lege sau acest lucru este necesar în interesul descoperirii şi aflării adevărului în cauză." Asadar, procurorii "POT COMUNICA PUBLIC date despre procedurile penale care se desfăşoară doar atunci când datele furnizate justifică un interes public prevăzut de lege sau acest lucru este necesar în interesul descoperirii şi aflării adevărului în cauză". Sunteți chemați în stradă în numele unei minciuni. ************************************************ "2. Un violator sau un interlop VOR PUTEA PARTICIPA la audierea victimelor lor." ADEVĂRUL DIN LEGE: Victima unui viol e prezumată VULNERABILĂ! Va beneficia din oficiu de protecție, la care poate renunța NUMAI dacă scrie și semnează CHIAR EA o solicitare (Art. 113 Cod proced. penală)! Iată conținutul articolului 113 din Codul de procedură penală: Articolul 113 Protecția persoanei vătămate și a părții civile (1) Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege referitoare la statutul de martor amenințat sau vulnerabil ori pentru protecția vieții private sau a demnității, organul de urmărire penală poate dispune față de persoana vătămată ori față de partea civilă măsurile de protecție prevăzute la art. 124-130, care se aplică în mod corespunzător. (2) Sunt prezumate vulnerabile victimele copii, victimele care sunt în relație de dependență față de autorul infracțiunii, victimele terorismului, ale criminalității organizate, ale traficului de persoane, ale violenței în cadrul relațiilor apropiate, ale violenței sexuale sau ale exploatării, victimele infracțiunilor săvârșite din ură și victimele afectate de o infracțiune din cauza prejudecăților sau din motive de discriminare care ar putea avea legătură în special cu caracteristicile lor personale, victimele cu dizabilități, precum și victimele care au suferit un prejudiciu considerabil ca urmare a gravității infracțiunii. (3) Dacă persoana vătămată sau partea civilă se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la alin. (2), organul de urmărire penală îi aduce la cunoștință măsurile de protecție care pot fi luate, conținutul lor și posibilitatea de a renunța la acestea. Renunțarea persoanei vătămate sau a părții civile la luarea măsurilor de protecție se consemnează în scris și se semnează de către aceasta, în prezența reprezentantului legal, dacă este cazul. (4) Reaudierea persoanei vătămate se face numai dacă acest lucru este strict necesar pentru desfășurarea procesului penal. (5) La audiere, persoana vătămată poate fi însoțită, la cererea sa, de către reprezentantul său legal și de către o altă persoană desemnată de către persoana vătămată, cu excepția cazului în care organul judiciar decide motivat în sens contrar. (6) Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta persoanei vătămate și există motive pentru a se considera că aceasta este minor, persoana vătămată va fi prezumată a fi minor. Sunteți chemați în stradă în numele unei minciuni. ************************************************ "3. Cei suspectați de spălare de bani sau evaziune fiscală NU MAI POT FI ARESTAȚI decât în circumstanțe excepționale." În realitate arestarea preventiva este ȘI ACUM o măsură preventiva EXCEPȚIONALĂ. CPP prevede și în prezent că arestul preventiv se poate dispune, indiferent de infracțiune, în oricare dintre următoarele condiții în care inculpatul: a) fuge/se sustrage; b) încearcă sa influențeze un martor; c) exercită presiuni asupra altei persoane; d) pregătește o altă infracțiune. Pe lângă aceste condiții generale mai există posibilitatea ca o persoană să fie arestată preventiv și dacă în funcție de tipul de infracțiune reprezintă un "pericol public", care e înțeles ca pericolul reprezentat de infracțiune față de societate. În concluzie: un acuzat de spălare de bani sau evaziune fiscală dacă “a) fuge/se sustrage; b) încearcă să influențeze un martor; c) exercita presiuni asupra altei persoane; d) pregătește o altă infracțiune”, poate fi arestat. Sunteți chemați în stradă în numele unei minciuni. ************************************************ “4. Persoanele achitate în prima instanta NU MAI POT FI CONDAMNATE în apel, dacă nu apar probe noi." În realitate noul text spune că "(2) Instanța de apel nu poate desființa sentința primei instanțe prin care s-a dispus achitarea inculpatului și nu poate pronunța o hotărâre de condamnare direct în apel decât dacă sunt READMINISTRATE PROBE sau ADMINISTRATE PROBE NOI care să conducă la desființarea soluției de achitare a primei instanțe pentru infirmarea motivelor pentru care a fost dispusă achitarea." Scrie așadar foarte clar că se poate modifica verdictul acolo unde se readministrează probele deja existente, nu doar dacă apar probe noi. Sunteți chemați în stradă în numele unei minciuni. ************************************************ "5. Probele despre pornografie infantilă din PC-ul unui criminal NU VOR MAI PUTEA FI FOLOSITE DIRECT pentru a deschide un nou dosar." În fapt, ce se spune în modificare este că probleme privind o altă infracțiune descoperite în cadrul unei percheziții pot fi folosite în alt dosar dacă se obține mandat în acest sens. Iar mandat se poate obține. Asa e și în SUA. Sunteți chemați în stradă în numele unei minciuni. ************************************************ "6. Dacă procurorii nu reușesc să trimită în judecată o persoană în interval de un an, atunci DOSARUL SE CLASEAZA AUTOMAT." Și această afirmație este falsă. Nu e vorba despre trimiterea în judecată a unei persoane, ci a începe urmărirea penala față de o persoană când există deja plângere pe faptă. Adică a-ți face datoria să nu ascunzi dosare pentru a proteja infractori. Sunteți chemați în stradă în numele unei minciuni. ************************************************ "7. Flagrantul VA DEVENI IMPOSIBIL pentru că procurorii sunt obligati sa informeze persoanele care sunt vizate într-un dosar imediat după ce au devenit suspecți." În realitate Art. 10 alin. (3) din CPP spune încă din 2013 (!) că "Suspectul are dreptul de a fi informat DE ÎNDATĂ și înainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se efectuează urmărirea penală și încadrarea juridică a acesteia. Inculpatul are dreptul de a fi informat DE ÎNDATĂ despre fapta pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva lui și încadrarea juridică a acesteia." Asadar, și AZI, când încă modificările la CPP nu au fost promulgate, suspecții trebuie sa fie informați “de îndată” că au această calitate procesuală. ÎNSĂ... suspect ești făcut pentru o faptă DEJA SĂVÂRȘITĂ în trecut și cercetată în prezent. Flagrantul în schimb reprezintă “infracțiunea descoperită în momentul săvârșirii sau imediat după săvârșire” (art. 239 alin. (1) din CPP). Așadar, infracțiunea flagrantă este o NOUĂ/ALTĂ infracțiune decât fapta pentru care deja ești făcut suspect, deoarece acea faptă s-a întâmplat în trecut. Nu ai cum practic, fizic, logic, să îl faci pe un om suspect în prezent pentru o faptă flagrantă cu care îl vei prinde în viitor. ************************************************ "8. Se pot deschide dosare ca au fost deja finalizate cu sentințe definitive, dacă decizia este semnată de un alt judecător." În primul rand nu exista "sentință definitivă". Sentința este hotărârea dată în prima instanță. Hotărârea definitivă se numește "decizie". În al doilea rând... așa a cerut CEDO. Atât. Sunteți chemați în stradă în numele unei minciuni. Sigur, nici eu nu vreau să fiu conduși de hoți, mincinoși, corupți, plagiatori, incompetenți. Prin urmare, nici de cei care vă cheamă în stradă în numele minciunii. Pe minciună nu se poate construi nimic sustenabil. Pe adevăr, da. Pe instituții democratice, da. [notă: majoritatea textelor de mai sus sunt preluate din alte surse; le-am editat pentru a elimina insultele și greșelile gramaticale; originalele le veți găsi cu ușurință]

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

...cu număr. 68.

Statul incompetent

Luați lumină și funie